Đã có hàng BrandNew 2018 cho các sản phẩm: Sharp Tiger báng nhựa nòng ngắn & Sharp Tiger R8-Pro!!!

Hãy liên hệ: 01234567850 ngay hôm nay để nhận được những sản phẩm mới nhất, vẫn chưa tan hết vị mặn của Đại Dương!

Hình ảnh thực tế của Sharp Innova nòng ngắn / báng nhựa

#sharp-tiger-bang-nhua-nong-ngan

#sharp-tiger-r8-pro

Chia sẻ trang này: